Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8548 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 czerwca 2016 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 22/2016

w sprawie odwołania i powołania zastępcy Marszałka Senatu

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na podstawie art. 12 ust. 4 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r.w związku z nie wypełnianiem obowązków przez Marszałka Senatu KT postanawiamy:

§1

Odwołać  ze stanowiska Zastępcy Marszałka Senatu KT Pana Aleksandra Damiana mar. Chojnackiego (AE804).

§2

Powołać na stanowisko Zastępcy Marszałka Senatu KT Pana Rolanda bnt. Heacha-Romańskiego (AF181) i zobowiązać go do przejęcia obowiązków Marszałka okreśonych w Konstytucji i Regulaminie Senatu.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i traci moc z chwilą powołania Wicemarszałka Senatu przez Marszałka Senatu KT.

(—) Andrzej Fryderyk,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny