Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8549 [X]

Eldorat, dnia 2 czerwca 2016 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie powołania Ministra Transportu

§ 1.

Na podstawie art. 7 Konstytucji Konsulatu Sclavinii powołuję powołuję Serieusa bar. Ahabejża (AF147) na urząd Ministra Transportu. Do kompetencji, obowiązków i zadań Ministra Transportu należy:

  1. prowadzenie, w porozumieniu z Konsulem, polityki transportu zbiorowego Konsulatu Sclavinii,
  2. normowanie ruchu drogowego, rzecznego, kolejowego, lotniczego i morskiego,
  3. dysponowanie, z upoważnienia Konsula, kwotą do 50 000 lt w miesiącu kalendarzowym z budżetu Konsulatu Sclavinii w celu realizacji powierzonych zadań,
  4. wyrażanie, na wniosek Konsula, opinii w sprawach należących do jego zakresu właściwości.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny