Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8550 [X]

Grodzisk, dnia 2 czerwca 2016 r.

Postanowienie Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie powołania członków Państwowego Komitetu Oceny Jakości

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości powołuję w skład Państwowego Komitetu Oceny Jakości, na kadencję trwającą od 01 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. następujące osoby:

1. Czcigodnego Pana Adama Jerzego Piastowskiego  (AF793, Teutonia)

2. Jaśnie Oświeconego Diuka Henryka K. Leszczyńskiego (A7599, Starosarmacja)

3. Prześwietnego Pana Lauencjusza Ma Hi at Atera (AF766, Baridas)

4. Sławetnego Pana Heweliusza Popowa (AG006, Sclavinia)

(—) Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Minister Dziedzictwa Narodowego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny