Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 8552 [X]

Grodzisk, dnia 3 czerwca 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie odwołania i powołania członków Rady Koronnej

Na podst. art. 5 ust. 4 Konstytucji Starosarmacji:

1. Odwołuję Szanownego Pana Jana Grimknura z urzędu kierownika resortu informacji i propagandy.
2. Powołuję Sławetnego Pana Gustawa baroneta Witkowskiego na urząd referenta w resorcie informacji i propagandy.

(—) Henryk Leszczyński

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny