Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 8560 [X]

Almera, dnia 6 czerwca 2016 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ustawy Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Arsacjusz Arped
Jaśnie Oświecony Diuk Markus Arped 
Jaśnie Wielmożny Markiz Ignacy Chojnacki-Ferski
Prześwietny Hrabia Siergiusz Asketil
Prześwietny Hrabia Laurencjusz Ma Hi at Atera
Wielmożny Wicehrabia Julian Fer at Atera
Sławetny Baronet Kristian Arped
Poważany Kawaler Eradl Adrien Marcus Pius da Frienza

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
ARSACJUSZA ARPEDA,

wicekróla Baridasu

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W Ustawie Rady Królestwa o symbolach Królestwa Baridasu z dnia 17 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 1 ust. 1 („Herb, flaga, niebiesko-białe barwy oraz hymn są symbolami Królestwa Baridasu”) otrzymuje brzmienie: „Herb, flaga, niebiesko-białe barwy, hymn oraz dewiza są symbolami Królestwa Baridasu”.
  2. Dodaje się art. 6a o tytule „Dewiza” w brzmieniu: „Dewizą Królestwa Baridasu jest »Baridas sáno alta«”.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Arsacjusz bnt Arped,
vicerex.

(—) Kristian bnt Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny