Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 8565 [X]

Grodzisk, dnia 8 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie konstytucji Dworu książęcego

My, Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

 

§ 1.

W § 2.Zarządzenia Księcia z dnia 11 listopada 2013 r. w sprawie konstytucji Dworu Książęcego wprowadza się następujące zmiany:

 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sekretarz stanu ds. dyplomacji – odpowiedzialny w szczególności za informowanie opinii publicznej o podjętych działaniach przez Księcia i Dwór oraz za kontakty w imieniu Księcia z głowami obcych państw;";

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Rzecznik Dworu – odpowiedzialny w szczególności za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i instytucji zewnętrznych.".

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny