Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8579 [X]

Eldorat, dnia 14 czerwca 2016 r.

Postanowienie Wicekonsula

w sprawie opróżnienia urzędów Ministrów Informacji i Propagandy

Na podstawie art. X w zw. z art. IV Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 15 maja 2016 r. postanawia się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się opróżnienie wszelkich innych niż członka Rady funkcji publicznych, w szczególności Ministra Propagandy, przez Michała Bryenniosa, legitymującego się paszportem o numerze AF632.

§ 2.

Stwierdza się opróżnienie wszelkich innych niż członka Rady funkcji publicznych, w szczególności Ministra Informacji, przez Otta von Spee-Asketila, legitymującego się paszportem o numerze AG243.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Wicekonsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny