Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 858 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 42

w sprawie sfinansowania konkursu (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 9 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska wyraża zgodę na sfinansowanie konkursu „Moja opowieść wigilijna w Sarmacji” kwotą 60 lt.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny