Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8587 [X]

Eldorat, dnia 17 czerwca 2016 r.

Dekret Konsula

o programie „10+”

Art. 1. [Program „10+”]

1. Każdemu, kto danego dnia zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej 10 wypowiedzi, wypłaca się wynagrodzenie w wysokości 2500 Ⱡ.

2. Konsul może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca z programu „10+”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała Rady

o zatwierdzeniu dekretu

Na podstawie art. V Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 15 maja 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się dekret Konsula o programie „10+", przedłożony Radzie dnia 9 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała jest skuteczna z dniem ogłoszenia.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Wicekonsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny