Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 859 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Pluciński
Data i miejsce urodzenia: 15.01.1990 Poznań
Miejsce zamieszkania: Poznań
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-29 (14)
Identyfikator: A8110

  W Księstwie Sarmacji żyje już dwa tygodnie. W tym czasie
starałem sie zobaczyć, jak wygląda w niej życie, na czym
właściwie całe to v-państwo polega. Zobaczyłem dużo,
przeczytałem jeszcze wiecej. O tym, co sie dowiedziałem, mogę
powiedzieć tylko jedno - podoba mi się! Jest to dobry sposób
na naukę interakcji miedzyludzkich. Świetny sprawdzian przed
prawdziwym życiem. Chcę w tym uczestniczyć, chcę aktywnie
brać udział w życiu Sarmacji, chcę nawiązywać nowe kontakty z
Sarmatami. Być może bedzie mi dane sprawdzić sie na jakimś
stanowisku państwowym, kto wie. Mam nadzieje, ze otrzymam
możliwość odnalezienia szczęścia w Księtwie Sarmacji. Z
wyrazami szacunku

Michał Pluciński.

Pluciński

Adres IP: 83.20.50.185
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.8) Gecko/20061025 Firefox/1.5.0.8

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny