Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8592 [X]

Eldorat, dnia 19 czerwca 2016 r.

Ustawa

o zmianie ustawy o Kolegium Nieustającym

Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 2016 r. o Kolegium Nieustającym wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się ust. 2;

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „1. Konsul jest przewodniczącym Kolegium. 2. Inni niż członkowie Rady funkcjonariusze publiczni, pracownicy instytucji Konsulatu Sclavinii oraz funkcjonariusze ministerstw wchodzą w skład Kolegium jako członkowie zwyczajni. 3. Byli przewodniczący i członkowie zwyczajni, a także osoby, o których mowa w art. 7, wchodzą w skład Kolegium jako członkowie w stanie spoczynku, jeżeli nie są przewodniczącym albo członkami zwyczajnymi";

3) w art. 2 uchyla się ust. 4.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) kontrolman Martin Schlesinger-Asketil
Wicekonsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny