Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 860 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Grabarczyk \"Szynszyl\"
Data i miejsce urodzenia: 13-03-1987
Miejsce zamieszkania: Łódź
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-26 (16)
Identyfikator: A8094

Zależy mi na uzyskaniu obywatelstwa, ponieważ interesuje się
polityka i chciałbym pracować w organach państwowych, do tego
jednak musze, posiadac pełne prawa obywatelskie. Mam zamiar
także aktywnie uczestniczyć w życiu Sarmackim, więc tytuł
obywatela bardzo by mi pomógł gdyż jak podejrzewam ci, którzy
już ten tytuł maja są uważani za wytrwałych, dlatego bierze
się ich poważniej niż resztę. Poza tym wiąże swoja przyszłość
właśnie z Księstwem Sarmacji i posiadanie obywatelstwa
zmobilizowałoby mnie do działania (w końcu obywatel nie może
bezczynnie siedzieć). Już nie wspomnę o tym, iż po prostu
dostaje pełne swobody obywatelskie miedzy innymi prawo wyboru
posłów do Izby Poselskiej, dzieki, któremu będę miał wpływ na
to, co dzieje się w polityce i jak i na kształt mojej drugiej
ojczyzny. Właśnie te powody, sprawiaja iż zależy mi na
uzyskaniu drugiego stopnia w hierarchii Sarmackiej.

Adam \"Szynszyl\" Grabarczyk

Adres IP: 217.76.116.164
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny