Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 8602 [X]

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród pieniężnych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę maja 2016 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — Galeria von Thorn — 25 000 lt otrzymuje Fundacja Domu von Thorn (S00085).

§ 2.

Za zajęcie II miejsca  — Zdrapka Czarnoleska -  15 000 lt otrzymuje Krzysztof Czuguł-Chan (A7782).

§ 3.

Za zajęcie III miejsca  - Wątki drużyn X11 na forach -  5 000 lt otrzymuje Robert Janusz von Thorn (A0062).

(—) Roland Heach-Romański,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny