Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 861 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Czuguł-Chan
Data i miejsce urodzenia: 06.09.1989r. Elbląg
Miejsce zamieszkania: Elbląg
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-09-17 (88)
Identyfikator: A7782

Kierując się chęcią przynależności do społeczeństwa Sarmacji i
pragnieniem bycia pełnoprawnym obywatelem proszę o nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Nie potrafię poprawdzie
uzasadnić dokładnie dlaczego, bo to zbyt skomplikowane jak na
moją 'ścisłą głowę'. Mogę powiedzieć, że poczucie prawdziwej
wspólnoty i jedności, które daje społeczeństwo Sarmacji,
sprawia, że chcę do niego przynależeć.
Być może uda mi się zaangażować w działalność polityczną i
ogólnie mam zamiar aktywnie działać, na ile czas pozwoli, a
obywatelstwo znacznie to ułatwia. Dlatego też proszę o
nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Będę służył
Księstwu i Obywatelom tak jak będę potrafił najlepiej.

Krzysztof Czuguł-Chan

Adres IP: 81.168.189.244
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny