Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8611 [X]

Grodzisk, dnia 2 lipca 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Rady Ministrów

Na podstawie art. 26 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek Kanclerza, powołuję w skład Rady Ministrów:

  1. Martina hrabiego Schlesingera-Asketila — na urządy Podkanclerzego oraz Ministra Sprawiedliwości,
  2. Arsacjusza baroneta Arpeda — na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych,
  3. Ignacego markiza Chojnackiego-Ferskiego — na urząd Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego,
  4. Eradla Adriena Marcusa Piusa kawalera da Firenzę — na urząd Ministra Aktywności Społecznej,
  5. Ivana wicehrabiego von Lichtensteina — na urząd Ministra Informacji.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny