Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8613 [X]

Grodzisk, dnia 3 lipca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 25 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1 (Minister właściwy do spraw Dziedzictwa Narodowego z urzędu zasiada w PKOJ, jako jego przewodniczący.”) otrzmuje brzmienie Przedstawiciel Rady Ministrów, określony zarządzeniem ws. organizacji Rady Ministrów, z urzędu zasiada w PKOJ, jako jego przewodniczący.
  2. wszelkie występujące słowa Minister” lub Minister właściwy do spraw Dziedzictwa Narodowegozastępuje się słowami Przedstawiciel Rady Ministrów”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny