Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8617 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 lipca 2016 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 25/2016

w sprawie zmiany na urzędzie starosty Loardii

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2014 o podziale administracyjno-terytorialnym Teutonii z dnia 4 października 2014 r., postanawiamy:

§ 1.

Odwołać z urzędu starosty Loardii Rihannę Aureliuš-Sedrovski (AE792).

§ 2.

Powołać na urząd starosty Loardii Nikodema Thiefsa (AF099).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny