Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8619 [X]

Grodzisk, dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 18 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 3 ust. 1 („Każda kronika otrzymuje z funduszu wsparcia dofinansowanie w wysokości 500 lt za każde otrzymane serce.) otrzymuje brzmienie „Każda kronika otrzymuje z funduszu wsparcia dofinansowanie w wysokości 400 lt za każde otrzymane serce.
  2. art. 3 ust. 2 („Wysokość jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 15000 lt.otrzymuje brzmienie „Wysokość jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 10000 lt.
  3. art. 3 ust. 3 („Kroniki dokumentujące wydarzenia starsze niż 3 miesiące otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości od 5000 lt do 15000 lt.otrzymuje brzmienie „Kroniki dokumentujące wydarzenia starsze niż 3 miesiące otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości od 2000 lt do 10000 lt.
  4. zamienia się jednostkę redakcyjną w postaci artykułów na paragrafy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny