Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 862 [X]

Grodzisk, dnia 15 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Artur Antolski
Data i miejsce urodzenia: 08.09.1987, Kielce
Miejsce zamieszkania: Kielce
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-11
Identyfikator: A7876

Pokornie wnoszę prośbę o nadanie obywatelstwa Księstwa.
Planuję rozpocząć w nim swoje nowe, wirtualne życie. Uważam
Księstwo jako najlepsze miejsce do takiego życia, w
wirtualnym sensie tego słowa, od innych państw wirtualnych,
pozbawionych tej bogatej kultury i aparatu Państwowego,
który posiąść zdołała Sarmacja. Po zarejestrowaniu zwlekałem
z nadaniem tej prośby. Stało się tak, gdyż przy okazji
przeglądałem dostępne mi zasoby wiedzy o Państwie.
Zadecydowałem, że właśnie to jest najbardziej odpowiednie do
życia. Chciałbym brać aktywny udział w życiu księstwa i
opiewać jego wielkość. Pragnę z całej duszy i z wszystkich
swoich sił należeć do niej.Mam szczerą nadzieję na pozytywne
przyjęcie. Dlatego z pokorą oczekuje na rozpatrzenie mojej
prośby.

Adam Artur Antolski 

Adres IP: 81.219.215.106
Przegladarka: Opera/9.02 (Windows ME; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny