Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8625 [X]

Grodzisk, dnia 5 lipca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia o plebiscycie dla nowych mieszkańców — Młoda Nadzieja (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza o plebiscycie dla nowych mieszkańców — Młoda Nadzieja z dnia 7 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 1 („Plebiscyt przeprowadzany jest co miesiąc, przez osobę wskazaną przez MSWiA, która w szczególności przeprowadza selekcję mieszkańców-kandydatów do nagrody, którzy: 1. utworzyli konto w Księstwie Sarmacji nie wcześniej niż 6 miesięcy przed selekcją, 2. w ciągu miesiąca przed selekcją zamieścili co najmniej 30 postów na forum, 1 artykuł oraz co najmniej 5 komentarzy pod artykułami, 3. nie zostali wcześniej laureatami plebiscytu "Młoda Nadzieja".) otrzymuje brzmienie Plebiscyt przeprowadzany jest co dwa miesiące, przez ministra właściwego do spraw aktywności społecznej, który w szczególności przeprowadza selekcję mieszkańców-kandydatów do nagrody, którzy: 1. utworzyli konto w Księstwie Sarmacji nie wcześniej niż 6 miesięcy przed selekcją, 2. w ciągu miesiąca przed selekcją zamieścili co najmniej 30 postów na forum, 1 artykuł oraz co najmniej 5 komentarzy pod artykułami, 3. nie zostali wcześniej laureatami plebiscytu "Młoda Nadzieja", 4. nie zostali skazani lub ukarani za przestępstwo.
  2. art. 3 („Komisja wybierana jest przez osobę wskazaną przez MSWiA i składa się z 4 członków — Kanclerza Rządu, Ministra Dziedzictwa Narodowego i dwóch osób, które nie są związane z Radą Ministrów i partiami tworzącymi parlamentarną większość.otrzymuje brzmienie „Komisja wybierana jest przez ministra właściwego do spraw aktywności społecznej i składa się z 4 członków — Kanclerza, ministra właściwego do spraw aktywności społecznej lub nauki i dwóch osób, które nie są związane z Radą Ministrów lub partiami tworzącymi parlamentarną większość.
  3. zamienia się jednostkę redakcyjną w postaci artykułów na paragrafy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Komisja wybierana jest przez osobę wskazaną przez MSWiA i składa się z 4 członków — Kanclerza Rządu, Ministra Dziedzictwa Narodowego i dwóch osób, które nie są związane z Radą Ministrów i partiami tworzącymi parlamentarną większość.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny