Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8626 [X]

Grodzisk, dnia 5 lipca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń

§ 1.

Uchyla się następujące zarządzenia:

  1. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Gwardii Narodowej z dnia 16 marca 2015 roku,
  2. Zarządzenie Ministra Informacji w sprawie utworzenia Centralnej Agencji Prasowo-Społecznościowej Ludzi Oczywiście Cokolwiek Kreatywnych z dnia 11 sierpnia 2015 roku,
  3. Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia Centrum Pozyskiwania, Analizy i Prezentacji Informacji z dnia 28 listopada 2015 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny