Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 864 [X]

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marcin Jędrzejewski
Data i miejsce urodzenia: 30 styczeń 1991, Iłża
Miejsce zamieszkania: Radom
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-19 (58)
Identyfikator: A7913

Przez ten krótki czas spodobało mi się w Sarmacji. Chcę
uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym Księstwa. Chcę
decydować o życiu Sarmacji. Chcę brać większy udział w życiu
sarmackim, do czego potrzebne jest mi obywatelstwo. Chcę
poznać nowe osoby. cóż więcej pisać? Jestem przeznaczony do
życia w Sarmacji! Muszę mieć obywatelstwo! Proszę o
przychylne rozpatrzenie mojego wniosku.

Marcin Jędrzejewski

Adres IP: 83.7.16.127
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny