Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 8647 [X]

Almera, dnia 13 lipca 2016 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Praw Fundamentalnych Królestwa Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU,
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Arsacjusz Arped,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Prześwietny Pan Siergiusz hr. Asketil,
Prześwietny Pan Adrien Eryk Esjar Józef hr. da Firenza,
Wielmożny Pan Ivan v-hr. von Lichtenstein,
Czcigodny Pan Kristian bar. Arped,
Sławetny Pan Eradl Adrien Marcus Pius bnt da Firenza,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA,
regenta Baridasu,

uchwaliwszy w trzech głosowaniach i na trzech posiedzeniach z rzędu,
stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W Prawach Fundamentalnych Królestwa Baridasu wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się rozdział VII („W skład Rady wchodzą obywatele baridajscy oraz osoby uprawnione przed Króla”).
  2. Skreśla się rozdział IX („Przewodniczącego Rady wybierają obywatele Królestwa”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus diuk Arped,
regent

(—) Kristian bar. Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny