Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 8648 [X]

Almera, dnia 13 lipca 2016 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU,
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Arsacjusz Arped,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Prześwietny Pan Adrien Eryk Esjar Józef hr. da Firenza,
Wielmożny Pan Ivan v-hr. von Lichtenstein,
Czcigodny Pan Kristian bar. Arped,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA,
regenta Baridasu,

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W ustawie Rady Królestwa z dnia 1 lutego 2013 r. Ordynacja wyborcza wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 1 („Prawo wyboru Przewodniczącego mają wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji wpisani do Rejestru Obywateli Baridasu, zwani dalej »obywatelami baridajskimi« ”) otrzymuje brzmienie: „Prawo wyboru Przewodniczącego mają obywatele baridajscy”.
  2. Art. 2 ust. 2 („Przewodniczącym może zostać wybrany obywatel baridajski, który”) otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącym może zostać wybrany członek Rady Królestwa, który”.
  3. Art. 2 ust. 2 pkt 1 („zostanie zgłoszony przez co najmniej trzy osoby wpisane do Rejestru uprawnionych do zasiadania w Radzie Królestwa”) otrzymuje brzmienie: „zostanie zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady Królestwa”.
  4. Skreśla się art. 2 ust. 2 pkt 4 („w chwili rozpoczęcia głosowania jest aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus diuk Arped,
regent

(—) Kristian bar. Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny