Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 867 [X]

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bratumił \"Meval\" Nowak
Data i miejsce urodzenia: 14 03 1989 Wałbrzych
Miejsce zamieszkania: Wałbrzych
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-02 (44)
Identyfikator: A7970

Wasza Książęca Mość!

Postanowiłem w dniu dzisiejszym złożyć wniosek o przyznanie
mi Obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Księstwo zamieszkuję już
jakiś czas i zapoznałem się z panującymi tutaj zwyczajami
oraz podstawami życia. Obywatelstwo umożliwi mi uczestnictwa
w wyborach, a w przyszłości może i startu w nich. Chciałbym
zaistnieć na scenie politycznej, chciałbym także założyć
własną działalność gospodarczą. 
Sarmacja dla mnie jest idelnym Krajem, Krajem przyjaznym
Obywatelowi, Krajem który dba o swojego mieszkańca, Krajem
kierowanym przez ludzi godnych zaufania. Proszę o przychylną
decyzję.

Nowak Bratumił

Adres IP: 83.27.203.154
Przegladarka: Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny