Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8674 [X]

Eldorat, dnia 22 lipca 2016 r.

Uchwała Prezydium Rady

w sprawie upoważnienia członka Prezydium do wykonywania niektórych kompetencji Prezydium (uchylony)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 20 lipca 2016 r. upoważnia się członka Prezydium Rady — Martina Schlesingera-Asketila, legitymującego się paszportem o numerze AF354, by wykonywał w imieniu Prezydium Rady kompetencje Prezydium do reprezentowania Konsulatu Sclavinii poza jego granicami i koordynowania życia społecznego w zakresie sprawowania zarządu nad majątkiem Konsulatu Sclavinii.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil
(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny