Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8677 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 lipca 2016 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 8/2016

w sprawie zmiany na urzędzie Lorda Ekonoma

Na podstawie Art. 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 5/2016 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 5 lipca 2016 r. postanawiam:
§1
Powołać Yennefer baronetessę Heach (AF936) na urząd Lady Kustosz.
§2
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(—) Albert hr. Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Na podstawie Art. 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 7/2016 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 22 lipca 2016 r. postanawiam:

§1

Odwołać z urzędu Lorda Ekonoma Alberta hrabiego Felimi-Liderskiego (AE494).

§2

Powołać na urząd Lorda Ekonoma Rolanda baroneta Heacha-Romańskiego (AF181).


§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(—) Albert hr. Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny