Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 868 [X]

Grodzisk, dnia 17 grudnia 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 151 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 109 (72.19%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Krzysztof bar. Konias: 20,
  2. Michaś diuk Winnicki: 17,
  3. Piotr diuk Hasselandzki: 12,
  4. Andrzej kaw. Dzikowski: 9,
  5. Aleksander kaw. Nowak: 8,
  6. Michał v-hr. Radetzky: 7,
  7. Jakub kaw. Kaczyński: 5,
  8. Jakub bnt Bakonyi: 4,
  9. Elijahu bnt Rosenkranz: 4,
  10. Timios hr. von Kiechajas: 3,
  11. Michał bnt Czarnecki: 2,
  12. Kryspin hr. Bober: 2,
  13. Michał kaw. Sarmacki: 1,
  14. Mariusz kaw. Oshogbo: 1,
  15. Maciej kaw. Krzemiński: 1,
  16. Michał bnt Sosnowiecki: 1,
  17. Piotr mar. Krause-Bumbum: 1,
  18. Wojciech Kaczmarczyk: 1,
  19. Bruthus Perun: 1,
  20. Konrad Hergemon: 1,
  21. Jarek bnt Sadowski: 1,
  22. Marek Lipa: 1,
  23. Leszek kaw. Karakachanow: 0,
  24. Henryk kaw. Leszczyński: 0,
  25. Helmut Piotr Panie-Kochanku: 0.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 6 (5.50%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. Sarmacka Partia Demokratyczna: Krzysztof bar. Konias,
 2. Sarmacka Partia Demokratyczna: Aleksander kaw. Nowak,
 3. Sarmacka Partia Demokratyczna: Jakub kaw. Kaczyński,
 4. Mniejszość Żydowska: Michał v-hr. Radetzky,
 5. Mniejszość Żydowska: Elijahu bnt Rosenkranz,
 6. Narodowy Związek Monarchistyczny: Piotr diuk Hasselandzki,
 7. Partia Pracy Sarmacji: Michaś diuk Winnicki.

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Method: British Columbia STV
Number of Ballots: 103
Threshold Name: Droop Static Whole
Threshold Value: 13.0
Delayed Transfer of Surplus: Not Enabled.
Batch Elimination: None
25 candidates running for 7 seats.

 R|BOBER|RADET|ROSEN|WINNI|PERUN|KIECH|CZARN|SOSNO|BAKON|LESZC|LIPA_|PANIE|DZIKO|KONIA|KACZM|KRAUS|OSHOG|HERGE|NOWAK|KRZEM|KACZY|KOSCI|SADOW|KARAK|SARMA|Exhau|Surpl
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1| 2.0| 7.0| 4.0| 17.0| 1.0| 3.0| 2.0| 1.0| 4.0| 0.0| 1.0| 0.0| 9.0| 20.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 8.0| 1.0| 5.0| 12.0| 1.0| 0.0| 1.0| 0.0| 11.0
 2| 2.0| 7.0| 4.0| 17.0| 1.0| 3.4| 2.0| 1.0| 4.3| 0.0| 1.0| 0.3| 9.0| 13.0| 1.4| 1.0| 1.0| 1.0| 8.0| 1.4| 10.2| 12.0| 1.0| 0.0| 1.0| 0.0| 4.0
 3| 2.0| 7.0| 4.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3| 0.0| 1.0| 0.3| 9.0| 13.0| 1.6| 1.7| 1.0| 3.4| 8.0| 1.4| 10.2| 12.0| 1.0| 0.0| 1.0| 0.0| 0.0
 4| 2.0| 7.0| 4.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   | 1.0| 0.3| 9.0| 13.0| 1.6| 1.7| 1.0| 3.4| 8.0| 1.4| 10.2| 12.0| 1.0|   | 1.0| 0.0| 0.0
 5| 2.0| 7.0| 4.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   | 1.0|   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.7| 1.0| 3.4| 8.0| 1.4| 10.6| 12.0| 1.0|   | 1.0| 0.0| 0.0
 6| 2.0| 7.0| 4.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   | 1.0|   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.7| 1.0| 3.4| 8.0| 1.4| 10.6| 13.0|   |   | 1.0| 0.0| 0.0
 7| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   |   |   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.7| 1.0| 3.4| 8.0| 1.4| 10.6| 13.0|   |   | 1.0| 0.0| 0.0
 8| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   |   |   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.7|   | 3.4| 8.0| 1.4| 11.6| 13.0|   |   | 1.0| 0.0| 0.0
 9| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0| 1.2| 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   |   |   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.7|   | 3.4| 8.0| 1.4| 12.6| 13.0|   |   |   | 0.0| 0.0
10| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0|   | 3.4| 2.0| 1.5| 4.3|   |   |   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.9|   | 3.4| 8.0| 1.4| 12.6| 13.0|   |   |   | 1.0| 0.0
11| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0|   | 3.4| 2.0| 1.5| 5.3|   |   |   | 9.0| 13.0| 1.6| 1.9|   | 3.4| 8.3|   | 12.6| 13.0|   |   |   | 1.0| 0.0
12| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0|   | 3.4| 2.0|   | 5.3|   |   |   | 9.0| 13.0| 1.6| 3.2|   | 3.4| 8.6|   | 12.6| 13.0|   |   |   | 1.0| 0.0
13| 2.0| 7.0| 5.0| 13.0|   | 3.6| 2.0|   | 5.7|   |   |   | 9.0| 13.0|   | 3.2|   | 4.4| 8.6|   | 12.6| 13.0|   |   |   | 1.0| 0.0
14|   | 7.0| 5.0| 13.0|   | 3.6| 2.0|   | 5.7|   |   |   | 9.0| 13.0|   | 3.2|   | 4.4| 8.6|   | 12.6| 13.0|   |   |   | 3.0| 0.0
15|   | 7.0| 6.0| 13.0|   | 4.6|   |   | 5.7|   |   |   | 9.0| 13.0|   | 3.2|   | 4.4| 8.6|   | 12.6| 13.0|   |   |   | 3.0| 0.0
16|   | 8.2| 6.0| 13.0|   | 4.6|   |   | 5.7|   |   |   | 9.0| 13.0|   |   |   | 5.8| 8.6|   | 12.6| 13.0|   |   |   | 3.5| 0.0
17|   | 8.6| 9.0| 13.0|   |   |   |   | 5.7|   |   |   | 9.0| 13.0|   |   |   | 5.8| 8.6|   | 13.6| 13.0|   |   |   | 3.7| 0.6
18|   | 8.6| 9.0| 13.0|   |   |   |   | 5.9|   |   |   | 9.0| 13.0|   |   |   | 5.8| 8.9|   | 13.0| 13.0|   |   |   | 3.8| 0.0
19|   | 9.9| 10.3| 13.0|   |   |   |   | 5.9|   |   |   | 9.2| 13.0|   |   |   |   | 8.9|   | 13.0| 13.0|   |   |   | 6.9| 0.0
20|   | 9.9| 10.3| 13.0|   |   |   |   |   |   |   |   | 9.2| 13.0|   |   |   |   | 12.4|   | 13.0| 13.0|   |   |   | 9.3| 0.0
21|   | 10.1| 10.3| 13.0|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   |   |   | 12.4|   | 13.0| 13.0|   |   |   | 18.3| 0.0

Round 1: Count of first place rankings.
     Candidate WINNICKI_MICHAS_DIUK_A0441_PPS is elected.
     Candidate KONIAS_KRZYSZTOF_BARON_A2516_SPD is elected.
Round 2: Transferring surplus votes from candidate KONIAS_KRZYSZTOF_BARON_A2516_SPD.
Round 3: Transferring surplus votes from candidate WINNICKI_MICHAS_DIUK_A0441_PPS.
Round 4: First elimination round.
     Eliminating candidadates without any votes.
     Eliminating candidate LESZCZYNSKI_HENRYK_KAWALER_A7599_UKL.
     Eliminating candidate KARAKACHANOW_LESZEK_KAWALER_A5889_NZM.
Round 5: Eliminating candidate PANIEKOCHANKU_HELMUTPIOTR_A7996_UKL.
Round 6: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 5 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SADOWSKI_JAREK_BARONET_A2690_NZM, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 4 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SADOWSKI_JAREK_BARONET_A2690_NZM, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 3 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SADOWSKI_JAREK_BARONET_A2690_NZM, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 2 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SADOWSKI_JAREK_BARONET_A2690_NZM, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 1 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SADOWSKI_JAREK_BARONET_A2690_NZM, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate SADOWSKI_JAREK_BARONET_A2690_NZM.
     Candidate KOSCINSKI_PIOTR_DIUK_A1225_NZM is elected.
Round 7: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 6 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 5 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 4 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 3 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 2 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 1 between LIPA_MAREK_A7718_UKL, OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate LIPA_MAREK_A7718_UKL.
Round 8: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 7 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 6 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 5 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 4 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 3 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 2 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie at round 1 between OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD, SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate OSHOGBO_MARIUSZ_KAWALER_A7157_SPD.
Round 9: Eliminating candidate SARMACKI_MICHAL_KAWALER_A7558_SPD.
Round 10: Eliminating candidate PERUN_BRUTHUS_A6176_PPS.
Round 11: Eliminating candidate KRZEMINSKI_MACIEJ_KAWALER_A5543_SPD.
Round 12: Eliminating candidate SOSNOWIECKI_MICHAL_BARONET_A1806_PPS.
Round 13: Eliminating candidate KACZMARCZYK_WOJCIECH_A2799_PPS.
Round 14: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 13 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 12 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 11 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 10 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 9 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 8 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 7 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 6 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 5 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 4 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 3 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 2 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie at round 1 between BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS, CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate BOBER_KRYSPIN_HRABIA_A2748_LPS.
Round 15: Eliminating candidate CZARNECKI_MICHAL_BARONET_A2288_NZM.
Round 16: Eliminating candidate KRAUSEBUMBUM_PIOTR_MARKIZ_A6565_PPS.
Round 17: Eliminating candidate KIECHAJAS_TIMIOS_HRABIAVON_A4412_NZM.
     Candidate KACZYNSKI_JAKUB_KAWALER_A5990_SPD is elected.
Round 18: Transferring surplus votes from candidate KACZYNSKI_JAKUB_KAWALER_A5990_SPD.
Round 19: Eliminating candidate HERGEMON_KONRAD_A4218_PPS.
Round 20: Eliminating candidate BAKONYI_JAKUB_BARONET_A5157_SPD.
Round 21: Eliminating candidate DZIKOWSKI_ANDRZEJ_KAWALER_A2554_UKL.
     Candidate RADETZKY_MICHAL_WICEHRABIA_A3163_MZ is elected.
     Candidate ROSENKRANZ_ELIJAHU_BARONET_A2578_MZ is elected.
     Candidate NOWAK_ALEKSANDER_KAWALER_A7308_SPD is elected.

Winners are RADETZKY_MICHAL_WICEHRABIA_A3163_MZ, ROSENKRANZ_ELIJAHU_BARONET_A2578_MZ, WINNICKI_MICHAS_DIUK_A0441_PPS, KONIAS_KRZYSZTOF_BARON_A2516_SPD, NOWAK_ALEKSANDER_KAWALER_A7308_SPD, KACZYNSKI_JAKUB_KAWALER_A5990_SPD, KOSCINSKI_PIOTR_DIUK_A1225_NZM.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny