Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne władz prowincji, poz. 8686 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie powołania Rady Koronnej

1. Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji powołuję w skład Rady Koronnej (Rady Odbudowy Prowincji):

  1. Wielmożnego Pana Roberta Janusza wicehrabiego von Thorn (A0062) na urząd kierownika resortu skarbu,
  2. Jaśnie Oświeconego Henryka diuka-wicehrabiego Leszczyńskiego (A7599) na urząd kierownika resortu informacji i oświecenia publicznego,
  3. Sławetnego Gustawa baroneta Witkowskiego (AD808) na urząd referenta w resorcie informacji i oświecenia publicznego,
  4. Prześwietną Irminę hrabinę de Ruth y Thorn (AE228) na urząd kierownika resortu młodzieży,
  5. Prześwietnego Laurencjusza hrabiego Ma Hi at Atera (AF766) na urząd kierownika resortu spraw wewnętrznych.

2. Wszelkie decyzje dotyczące powołania radców Urzędu Architektury Prowincji pozostają w mocy.

(—) Orjon von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny