Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 8688 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podst. art. 35. ust. 1. pkt. 9. Konstytucji Księstwa Sarmacji udzielam pełnomocnictwa do reprezentowania prowincji przed organami władzy centralnej w sprawach jej się tyczących Wielmożnemu Robertowi Januszowi wicehrabiemu von Thorn.

(—) Orjon von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny