Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 869 [X]

Almera, dnia 17 grudnia 2006 r.

Postanowienie Gubernatora Baridasu

w sprawie zmiany kalendarza wyborczego w wyborach do Senatu (uchylony)

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt. 3 Ordynacji Wyborczej z dnia 9 listopada 2006 r., postanawiam jak następuje:

§ 1. [Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatur]

Wydłużam termin zglaszania kandydatur w wyborach do Senatu do dnia 20 grudnia 2006 r.

§ 2. [Zmiana terminu oddawania głosów]

Zmieniam termin oddawania głosów w wyborach do Senatu na dni 23-24 grudnia 2006 r.

§ 3. [Przepis końcowy]

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny