Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8698 [X]

Grodzisk, dnia 27 lipca 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania członka PKOJ

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 4 Zarządzenia Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 25 marca 2016 roku odwołuje się członka Państwowego Komitetu Oceny Jakości — Guedesa barona de Limę (A9121).

§ 2.

Odstępuje się od zapełnienia wakatu w Państwowym Komitecie Oceny Jakości.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny