Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 8699 [X]

Grodzisk, dnia 27 lipca 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie powołania członków Państwowego Komitetu Oceny Jakości

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 25 marca 2016 roku powołuję w skład Państwowego Komitetu Oceny Jakości, na kadencję obejmującą miesiąc sierpień 2016 roku, następujące osoby:

— Alberta hrabiego Felimiego-Liderskiego (AE494)
— Roberta Janusza wicehrabiego von Thorna (A0062)


(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny