Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 8701 [X]

Grodzisk, dnia 27 lipca 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród pieniężnych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę czerwca 2016 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — Latarnik Wyborczy — 25 000 lt otrzymuje Heach Enterprises Holdings Inc. (S00019).

§ 2.

Za zajęcie II miejsca  — Historia wsi Czekany — 15 000 lt otrzymuje Robert Janusz von Thorn (A0062).

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — Kościół Diuczej Wiary — 5 000 lt otrzymuje Krzysztof Czuguł-Chan (A7782).

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

(—) Eradl A. M. P. baronet da Firenza,
Minister Aktywności Społecznej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny