Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8717 [X]

Eldorat, dnia 31 lipca 2016 r.

Uchwała Prezydium Rady

w sprawie mianowania Prezesa Kolegium Nauk Przyrodniczych (uchylony)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 lipca 2016 r. o Kolegium Nauk Przyrodniczych mianuje się Otta von Spee-Asketila, legitymującego się paszportem o numerze AG243, na urząd Prezesa Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny