Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 872 [X]

Grodzisk, dnia 19 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 18 grudnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł „Havelock” Polański
Data i miejsce urodzenia: 6 maja 1990 roku, Warszawa-Żoliborz
Miejsce zamieszkania: Piastów
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-09-28 (81)
Identyfikator: A7828

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie mi, niżej podpisanemu,
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Wniosek swój motywuję
następującymi faktami – po pierwsze, zamieszkuję to
państwo już ponad 80 dni, czyli niemal trzykrotnie dłużej,
niż jest to wymagane, aby móc się ubiegać o nadanie
obywatelstwa Księstwa. Po drugie, mam ponad 16 lat. Poza tym,
mieszkam i pracuję na terenie Księstwa Sarmacji. Oprócz
wykonywania swego zawodu, pracuję społecznie. Ponadto,
chciałbym bardziej uczestniczyć w życiu tej mikronacji. Tylko
obywatele mają prawo głosu w wyborach do Izby Poselskiej KS.
Obywatelstwo tego państwa związałoby mnie z nim silniej.
Wreszczie, bardzo chcę, aby Sarmacja była również moim
państwem. Jako zwykły mieszkaniec niewiele mogę uczynić, aby
pomóc Księstwu.
Żywię nadzieję, na pozytywne rozpatrzenie mego wniosku.

Z całym należnym szacunkiem
Paweł „Havelock” Polański

P. Polański

Adres IP: 80.72.38.99
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny