Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 8720 [X]

Eldorat, dnia 31 lipca 2016 r.

Ustawa

o Prokuratorze (uchylony)

Art. 1. Ustawa normuje niektóre zadania i kompetencje Prokuratora oraz tryb jego powoływania.

Art. 2. Prokurator działa w imieniu Konsulatu Sclavinii jako podmiotu prawa cywilnego i sprawuje zarząd nad jego majątkiem — w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla wykonywania określonych w ustawach zadań Prokuratora.

Art. 3. Prokurator pełni funkcję poborcy podatkowego.

Art. 4. Prokurator wykonuje zobowiązania majątkowe Konsulatu Sclavinii.

Art. 5. Prokuratora mianuje i odwołuje Konsul Sclavinii.

(Art. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny