Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 8724 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych

  1. Uchylam, na podstawie art. 5. ust. 1. Konstytucji Starosarmacji, następujące akty prawne:
    1. Ustawę Korony Księstwa Sarmacji - Kodeks o Korony rządach z dnia 23.09.2015r.,
    2. Statut Gildii Budowniczych z dnia 2.12.2015r.,
    3. Statut Gildii Demiurgów z dnia 2.12.2015r.,
    4. Statut Gildii Oficjalistów z dnia 2.12.2015r.

2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Orjon kaw. von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny