Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 8735 [X]

Eldorat, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Ustawa

o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Art. 1. W ustawie zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 20 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


¹⁾ Przed zmianą: „Rada obraduje jawnie”.

²⁾ Przed zmianą: „Inicjatywę ustawodawczą mają Prezydium Rady i grupa 5 obywateli”.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny