Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 8751 [X]

Eldorat, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Ustawa

o pożyczkach prokuratorskich (uchylony)

Art. 1. Ustawa normuje zasady udzielania pożyczek przez Prokuratora.

Art. 2. 1. Prokurator może udzielić w imieniu Konsulatu Sclavinii pożyczki pieniężnej zainteresowanej osobie fizycznej, zamieszkałej na terytorium Konsulatu Sclavinii.

2. Umowa pożyczki zawarta z osobą niezamieszkałą w czasie zawarcia umowy na terytorium Konsulatu Sclavinii jest nieważna, chyba że Prokurator wprowadził pożyczkobiorcę w błąd, że umowa będzie ważna; w takim przypadku, gdyby pożyczkobiorca nie spłacił długu, zobowiązany solidarnie do jego spłaty staje się Prokurator, przy czym może żądać zwrotu od pożyczkobiorcy.

Art. 3. 1. Kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy 250 tysięcy libertów i sumy zobowiązań pieniężnych pożyczkobiorcy wobec Konsulatu Sclavinii.

2. Umowa pożyczki na kwotę wyższą jest nieważna, chyba że Prokurator wprowadził pożyczkobiorcę w błąd, że umowa będzie ważna; w takim przypadku, gdyby pożyczkobiorca nie spłacił długu, zobowiązany solidarnie do jego spłaty staje się Prokurator, przy czym może żądać zwrotu od pożyczkobiorcy.

3. Jeżeli umowa pożyczki była nieważna z przyczyny, o której mowa w ust. 2, ale Prokurator przekazał kwotę pożyczki w posiadanie pożyczkobiorcy, to umowa staje się ważna, a gdyby pożyczkobiorca nie spłacił długu, zobowiązany solidarnie do jego spłaty staje się Prokurator, przy czym może żądać zwrotu od pożyczkobiorcy.

Art. 4. Umowa pożyczki nie może przewidywać odsetek od kwoty pożyczki, chyba że w razie zwłoki pożyczkobiorcy; przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny