Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 876 [X]

Grodzisk, dnia 20 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. pozbawiam Pana PAWŁA STROŃSKIEGO obywatelstwa sarmackiego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny