Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 8760 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie zarządzenia referendum konsultacyjnego

§ 1.

Na podstawie Rozporządzenia Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 stycznia 2012 r. zarządzam referendum konsultacyjne:

  1. postawione pytanie: „Czy chcesz powołania specjalnej komisji do przygotowania reformy prawa konstytucyjnego?”,
  2. warianty odpowiedzi: „tak”, „nie” oraz „nie mam zdania,
  3. liczba możliwych do wskazania wariantów odpowiedzi: 1,
  4. czas rozpoczęcia głosowania: 11 sierpnia 2016 r., godzina 21.00,
  5. czas zakończenia głosowania: 14 sierpnia 2016 r., godzina 21.00.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny