Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 8763 [X]

Grodzisk, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie przyjęcia ustawy konstytucyjnej - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 73;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 56 (76,71%);
  3. Liczba głosów oddanych za przyjęciem: 193 (62,06%, 26 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu: 118 (37,94%, 18 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 74 (12 wyborców).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustawa została przyjęta w drodze referendum.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny