Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8769 [X]

Grodzisk, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie Księcia

o liczebności Trybunału Koronnego (uchylony)

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

Określa się, że Trybunał Koronny liczył będzie 5 asesorów.

Art. 2.

  1. Traci moc Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego z dnia 21 maja 2016 r.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Akt uznany za uchylony, w wyniku utraty delegacji ustawowej do jego wydania poprzez uchylenie przepisu będącego podstawą wydania rozporządzenia (Ustawa Sejmu nr 346 z dnia 23 lipca 2018 r. o Trybunale Koronnym — Dz. P. poz. 10266)

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny