Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 8772 [X]

Grodzisk, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Postanowienie Księcia

o wypowiedzeniu niektórych umów międzynarodowych

W imieniu Księstwa Sarmacji

REGENT KSIĘSTWA SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

Wypowiada się następujące umowy międzynarodowe:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 10 sierpnia 2016 r.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny