Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 8777 [X]

Eldorat, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Ustawa

o zmianie ustawy o Sclavińskim Instytucie Historycznym (uchylony)

Art. 1. W ustawie z dnia 3 sierpnia 2016 r. o Sclavińskim Instytucie Historycznym po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Dyrektora mianuje i odwołuje Prezydium Rady”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny