Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 8781 [X]

Grodzisk, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie przywrócenia tytułu i połączenia kont

§ 1.

Postanawia się o przywróceniu Miszy Korabowi-Kaku (AF253) tytułu arystokratycznego diuka, odebranego Postanowieniem Księcia w sprawie pozbawienia tytułu arystokratycznego z dnia 10 marca 2013 r., na jego pierwotnym koncie o identyfikatorze A0014.

§ 2.

Postanawia się o przeniesieniu wsi lennych, orderów i odznaczeń oraz majątku, w tym instytucji, środków finansowych i znaczków z konta AF253 na konto A0014.

§ 3.

Postanawia się o zablokowaniu konta AF253 w celu uniemożliwienia dalszego wykorzystywania.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny