Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 8787 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Kanclerza

w sprawie wyników referendum konsultacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 stycznia 2012 roku Kanclerz Księstwa Sarmacji podaje do publicznej wiadomości wyniki referendum konsultacyjnego:

  1. Postawione pytanie: Czy chcesz powołania specjalnej komisji do przygotowania reformy prawa konstytucyjnego?
  2. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 75;
  3. Liczba wyborców: 54 (frekwencja: 72%);
  4. Liczba oddanych odpowiedzi:
  • Odpowiedzi „tak”: 23,
  • Odpowiedzi „nie mam zdania”: 12,
  • Odpowiedzi „nie”: 19.

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny