Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 8792 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o orderach i odznaczeniach prowincji

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować Dekret Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 2 sierpnia 2016r. w taki sposób, iż:

  1. wykreśla się art. 2. ust. 4.
  2. wykreśla się art. 4. ust. 4. "Za Order Zjednoczenia 20 punktów zasług się należy."
  3. wykreśla się art. 5. ust. 3. "Za Order Jedwabnej Onucy 10 punktów zasług się należy."
  4. wykreśla się art. 6. ust. 3. "Za Order Budowniczych Starosarmacji 10 punktów zasług się należy."
  5. wykreśla się art. 7. ust. 2. "Za Krzyż Ojców Założycieli 8 punktów zasług się należy."
  6. wykreśla się art. 8. ust. 2. "Za Krzyż Zasługi Starosarmacji 8 punktów zasług się należy."
  7. wykreśla się art. 9. ust. 2. "Za Krzyż Czerwonego Delfina 6 punktów zasług się należy."
  8. wykreśla się art. 10. ust. 2. "Za Krzyż Zasłużonych Czarnolesian 6 punktów zasług się należy."
  9. wykreśla się art. 11. ust. 2. "Za Krzyż Płonącego Feniksa 6 punktów zasług się należy."
  10. dodaje się załącznik 1. o następującej treści:

Załącznik do dekretu [Wzory baretek odznaczeń] 

Ordery

klasa nazwa baretka
Order Zjednoczenia
1 Złoty Order Zjednoczenia
2 Srebrny Order Zjednoczenia
3 Brązowy Order Zjednoczenia
Order Jedwabnej Onucy
1 Złoty Order Jedwabnej Onucy
2 Srebrny Order Jedwabnej Onucy
3 Brązowy Order Jedwabnej Onucy
Order Budowniczych Starosarmacji
1 Złoty Order Budowniczych Starosarmacji
2 Srebrny Order Budowniczych Starosarmacji
3 Brązowy Order Budowniczych Starosarmacji

Pozostałe odznaczenia

klasa nazwa baretka
Krzyż Ojców Założycieli
1  Złoty Krzyż Ojców Założycieli
2  Srebrny Krzyż Ojców Założycieli
3  Brązowy Krzyż Ojców Założycieli
Krzyż Zasługi Starosarmacji
1 Złoty Krzyż Zasługi Starosarmacji
2 Srebrny Krzyż Zasługi Starosarmacji
3 Brązowy Krzyż Zasługi Starosarmacji
Krzyż Czerwonego Delfina
1 Złoty Krzyż Czerwonego Delfina
2 Srebrny Krzyż Czerwonego Delfina
3 Brązowy Krzyż Czerwonego Delfina
Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
1 Złoty Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
2 Srebrny Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
3 Brązowy Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
Krzyż Płonącego Feniksa
1 Złoty Krzyż Płonącego Feniksa
2 Srebrny Krzyż Płonącego Feniksa
3 Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa

(—) Orjon kawaler von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny