Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 8793 [X]

Grodzisk, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród pieniężnych

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Kanclerza o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 18 stycznia 2016 r. przyznaje się nagrody pieniężne autorom materiałów, które otrzymały tytuł „kroniki”:

Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792), w kwocie 11 600 lt, za: 
Puls News 10/2016 - Regencje, Referenda, Powołania
Puls News 9/2016 - Książę pozwany, KPS przyjęty, Rezygnacja MI

Guedes de Lima (A9121), w kwocie 15 000 lt, za:
Miasto Stołeczne Eldorat - historia sclavińskiej stolicy
Michał August Staropodlaski - ostatni prezydent Rzeczpospolitej

Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867), w kwocie 6 800 lt, za:
Informator Teutoński #10

Gotfryd Slavik de Ruth (T1141), w kwocie 6 000 lt, za:
[#13KaTe] Kronika Teutonii w pigułce

Gustaw Witkowski (AD808), w kwocie 2 400 lt, za:
Kronika Oświeconej Zmiany — Starosarmacka Kronika editio III

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny